+48 33 865 25 02biuro@olbet.plŁĘKAWICA            505 759 333 miedzyrzecze@olbet.pl MIĘDZYRZECZE DOLNE

Ogólne warunki zabudowy i pielęgnacji betonu

Home / Informacje techniczne / Ogólne warunki zabudowy i pielęgnacji betonu

Układanie i pielęgnacja betonu

Zaprawa lub beton jest produktem gotowym do użycia, wyprodukowanym zgodnie z przyjętą recepturą oraz technologią. Niewłaściwe ułożenie oraz pielęgnacja betonu może prowadzić do obniżenia trwałości i jakości dojrzałego betonu. Prawidłowa ułożenie i pielęgnacja świeżego betonu jest więc warunkiem koniecznym do uzyskania pożądanych właściwości gotowego wyrobu

Prawidłowa pielęgnacja betonu polega na ochronie świeżego betonu przed zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą, zbyt niską wilgotnością, intensywnymi opadami oraz przemarzaniem powierzchni lub całej konstrukcji betonowej poprzez:

  • Polewanie powierzchni betonu wodą
  • Układanie na powierzchni betonu mokrych mat i zabezpieczenie ich przez wysychaniem
  • Pokrywanie powierzchni mokrego betonu folią budowlaną w jak najkrótszym czasie od zagęszczenia i zaformowania, ale jednocześnie tak, by uniknąć przywarcia folii do powierzchni betonu
  • Przykrycie powierzchni betonu matami chroniącymi przed przemarzaniem
  • Ochrona powierzchni betonu poprzez rozłożenie folii lub namiotu przed intensywnymi opadami atmosferycznymi (deszcz, śnieg)
  • Stosowanie preparatów do powierzchniowej ochrony betonu

Skutki niewłaściwej pielęgnacji

  • Skurcz plastyczny wskutek niewłaściwego zawibrowania i/lub odparowania wody z powierzchni betonu prowadząc do powstania nieregularnych rys i pęknięć na powierzchni betonu
  • nieodpowiednia wytrzymałość powierzchni wskutek zbyt małej ilości wody potrzebnej w procesie wiązania i twardnienia cementu powodująca pylenie powierzchni betonu i odpryski powierzchniowej
  • obniżenie odporności na agresję chemiczną środowiska polegające na ułatwianiu agresywnych czynników chemicznych w głąb betonu poprzez powstałe rysy i spękania
  • Brak lub obniżenie odporności na działanie mrozu oparte na wnikaniu poprzez rysy i pęknięcia w głąb betonu wody, która w warunkach obniżenia temperatury zamarza, jednocześnie zwiększając swoją objętość i powodując niszczące napręzenia wewnątrz betonu, które uwidaczniają się w postaci złuszczenia

Wyciąg z normy PN-EN 13607:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”

Klasy pielęgnacji

Klasa pielęgnacji Cecha kryterialna Wartość kryterialna
Klasa 1 Czas trwania w godzinach, przy założeniu, że czas wiązania nie

przekracza 5 godzin, a temp. powierzchni betonu nie spada poniżej +5 st. C

12 godzin
Klasa 2 Procent wymaganej wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie

po 28 dniach

35%
Klasa 3 Procent wymaganej wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie

po 28 dniach

50%
Klasa 4
Procent wymaganej wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie

po 28 dniach

75%

Klasy pielęgnacji

Czas [godz.] Klasa 1

12*

Klasa 2

NA

Klasa 3

NA

Klasa 4

NA

Procent wymaganej wytrzymałościCharakterystycznej na ściskanie po

28 dniach

Nie stosuje się 35% 50% 70%
*Pod warunkiem, że wiązanie nietrwa dłużej niż 5 godzin, a

temperatura powierzchni betonu

jest równa 5 st. C lub wyższa

12*

Kryteria wyboru klasy pielęgnacji betonu przykładowych konstrukcji

Warunki obciążenia betonu

w okresie dojrzewania

(przed 28 dniem)

Warunki ekspozycji betonu

na czynniki agresywne

w czasie eksploatacji

Warunki ekspozycji betonu

na czynniki agresywne

w czasie eksploatacji

X0, XC1 XF, XA ,XS, XD, XM, XC2-C4
Obciążenie nie występuje;brak wymagań co do

wczesnych wytrzymałości

Klasa 1 lub Klasa 2

Fundamenty i podbudowy

zabezpieczone powierzchniowo lub

w gruntach nieagresywnych

Klasa 2

Konstrukcje masywne

np. hydrotechniczne, fundamenty

w gruntach agresywnych

Występują obciążenia niewielkie (do 30% w

stosunku do użytkowego) lub w specyfikacji

sformułowano podwyższone wymagania w zakresie

wytrzymałości wczesnej

Klasa 2

Ściany konstrukcyje i niekonstrukcyjne,

słupy,, mury oporowe, posadzki,

nawierzchnie

Klasa 3

Ściany konstrukcyje i niekonstrukcyjne,

słupy,, mury oporowe, posadzki,

nawierzchnie

Wyztępuje znaczne obciażenie (<30% w stosunku do

użytkowego); konieczne stosowanie dodatkowych

podparć tymczasowych lub w specyfikacji

sformułowano wysokie wymagania w zakresie

wytrzymałości wczesnej

Klasa 4

Płyty stropowe, balkonowe, belki, schody

Klasa 4

Płyty stropowe, balkonowe, belki, schody

Minimalny czas pielęgnacji mokrej świeżo ułożonego betonu w zależności od rodzaju cementu

Warunki atmosferyczne Cement portlandzki

CEM I

Cement portlandzki

wieloskładnikowy CEM II

Cement CEM III

Cement wieloskł. CEM V

Silne nasłonecznienie, silny wiatr,

wilgotność względna powietrza <50%

 2 dni  4 dni  5 dni
Średnie nasłonecznienie, średni wiatr,

Wilgotność względna powietrza

50-80%

1 dzień 3 dni 4 dni
Słabe nasłonecznienie, słaby wiatr,

Wilgotność względna powietrza >80%

1 dzień 2 dni 3 dni