+48 33 865 25 02biuro@olbet.plŁĘKAWICA            505 759 333 miedzyrzecze@olbet.pl MIĘDZYRZECZE DOLNE

Beton Żywiec

Home / Oferta / Betony / Beton Żywiec
Nasza betoniarnia OLBET oferuje dostawę betonu na terenie Żywca i okolic. Obsługujemy zarównofirmy realizujące większe inwestycje w Żywcu i jego okolicach jak również klientów indywidualnych budujących domy mieszkalne . Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do produkcji, transportu oraz pompowania betonu może dostosować się do Państwa potrzeb. Istnieje możliwość zamówienia betonu na fundament, ściany czy strop telefoniczne z opcją płatności przelewem bez wychodzenia z domu

Betoniarnia Żywiec OLBET oferuje

Jako producent betonu w Żywcu oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

  • Pompowanie betonu pompami do betonu o zasięgu od 28 do 42 m.
  • Transport betonu do Żywca i okolic samochodami o pojemności od 3 do 11 m3 oraz wywrotkami.
  • Doradztwa technicznego przy doborze odpowiedniego betonu dla Państwa inwestycji.

Beton do Żywca z certyfikatem

Profesjonalna betoniarnia OLBET dysponuje własnym laboratorium oraz Systemem Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w normach przedmiotowych na produkowany beton towarowy. Uzyskaliśmy Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu w Warszawie. Dzięki wdrożeniu tego systemu uzyskaliśmy stabilną jakość produkowanego betonu. Betoniarnia Żywiec OLBET uprawniona jest do wystawiania Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Deklaracji Zgodności na dostarczony beton.

IMBITB

Zamów beton do Żywca

Podczas zamawiania betonu należy określić wymagania jakie stawiamy świeżej mieszance betonowej oraz gotowemu wyrobowi jakim jest stwardniały beton. Ten zbiór wymagań nazywa jest specyfikacją, powinna ona znajdować się projekcie Państwa domu. Odpowiednio sprecyzowane pod względem jakościowym oraz ilościowym zamówienie na beton pozwala uniknąć różnego rodzaju nieporozumień. Zapytania o ceny oraz zamówienia na beton do Żywca i okolic mogą Państwo Składać telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie naszej firmy.

SPEC

Przykład opisu zamówienia
Beton na płytę fundamentową ul. Żywiecka w Żywcu w ilości 16 m3:

  • klasa wytrzymałości betonu– C25/30
  • klasa ekspozycji betonu- XC 2
  • przeznaczenie betonu-beton zbrojony
  • maksymalne uziarnienie kruszywa-16mm
  • konsystencja mieszanki betonowej – S3

Konsystencja Betonu

Konsystencja mieszanki betonowej określana jest jako „gęstość betonu” lub „konsystencja betonu” i oznacza zdolności mieszanki do rozpływu. Stopień ciekłości mieszanki dobiera się do rodzaju wykonywanego elementu domu. W poniższej tabeli znajduje się przedstawienie klas konsystencji mieszanki betonowej mierzonej za pomocą metody opadu stożka.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej Opad stożka w mm Przykładowe zastosowanie
S1 od 10 do 40 Podbudowa pod krawężnik
S2 od 50 do 90 Biegi schodowe, pochylnie
S3 od 100 do 150 Strop, ściany i słupy słabo zbrojone
S4 od 160 do 210 Wypełnienie pustaków szalunkowych, ściany i słupy gęsto zbrojone
S5 powyżej 220

Klienci zamawiający beton do Żywca i okolic mogą liczyć na pomoc w doborze konsystencji mieszanki ze strony naszej firmy. Trzeba pamiętać, że nie należy rozrzedzać mieszanki betonowej betonowej przy pomocy wody. Takie działanie powoduje pogorszenie parametrów stwardniałego betonu. W przypadku konieczności zwiększenia ciekłości mieszanki betonowej należy dodać do niej domieszcze upłynniającą (plastyfikator lub superplastyfikator) w którą wyposażone są betonomieszarki Betoniarnii Żywiec OLBET. Posiadamy w ofercie betony o specjalistycznych właściwościach reologicznych takie jak beton samozagęszczalny czy samopoziomujący, tego typu betony stają się coraz popularniejsze na budowach w Żywcu i okolicach

Klasy betonu

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie pospolicie zwana „klasą betonu” jest podstawową cechą betonu zwykłego. Wraz z wytrzymałością na ściskanie zmieniają się pozostałe właściwości betonu takie jak wodoszczelność, odporność na ścieranie, mrozoodporność, nasiąkliwość i inne. W celu uporządkowania jakościowego betonów oraz możliwości łatwego porozumiewania się, betony podzielono na klasy.

 

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie według normy PN-EN 206 Minimalne wytrzymałość charakterystyczna betonu oznaczana na próbkach walcowych fck,cytN/mm2 (MPa) Minimalne wytrzymałość charakterystyczna betonu oznaczana na próbkach sześciennych fck,cytN/mm2 (MPa) Klasy wytrzymałości betonu według nieaktualnej normy PN-B 06250
C8/10 8 10 B10
C12/15 12 15 B15
C16/20 16 20 B20
C20/25 20 25 B25
C25/30 25 30 B30
C30/37 30 37
C35/45 35 45 B45
C40/50 40 50 B50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 65 75
C70/85 70 85
C80/95 80 95
C90/105 90 105
C100/115 100 115

Ciemniejszym tłem zaznaczono najbardziej popularne klasy betonu używane przy budowie domów. Należy brać pod uwagę fakt, że im wyższa klasa wytrzymałości betonu tym większe tempo narastania wytrzymałości betonu. W związku z tym w warunkach zimowych, szczególnie takich jak w okolicach Żywca, dla utrzymania odpowiedniego tempa prac betoniarskich stosuje się betony o podwyższonych klasach wytrzymałości. Betoniarnia Żywiec OLBET oferuje Państwu doradztwo w dobrze odpowiedniej klasy betonu.

Klasy ekspozycji betonu

Budynek podczas eksploatacji ulega zużyciu nie tylko na skutek użytkowania ale również poprzez oddziaływanie środowiska. Poszczególne elementy budynku narażone są na różnego rodzaju oddziaływania środowiska, dlatego przypisuje się im różne klasy ekspozycji. Informacja o klasie ekspozycji pozwala dobrać producentowi betonu skład mieszaki betonowej tak aby zapewnić odpowiednią trwałość elementów konstrukcyjnych budynku.

DOM

Ze względu na panujący w okolicach Żywca klimat szczególną uwagę należy zwrócić dobierając beton na nieosłonięte elementy narażone na oddziaływania mrozu oraz soli odladzających. W takim przypadku zaleca się stosowanie betonów o klasie ekspozycji XF .Betoniarnia żywiec OLBET działając w oparciu o aktualnie obowiązujące normy dostarczy Państwu beton o wymaganych klasach ekspozycji.

Beton Bielsko | Beton Kęty