+48 33 865 25 02biuro@olbet.plŁĘKAWICA            505 759 333 miedzyrzecze@olbet.pl MIĘDZYRZECZE DOLNE

Nadproża L19/12 L19/9

Home / Oferta / Nadproża L19/12 L19/9

Nadproża L19/12 i Nadproża L19/9

Nadproża są elementem konstrukcyjnym umożliwiającym wykonanie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach. Ich zadaniem jest przenoszenie ciężaru stropów i ścian wyższych kondygnacji oraz dachu.

Zastosowanie

Do przykrycia otworów w murze.

  • ściany obustronnie obciążone stropami;
  • ściany jednostronnie obciążone stropami;
  • ściany nie obciążone stropami.

Po odpowiednim dozbrojeniu nadproża można je stosować w wyższej klasie wytrzymałościowej.

CE. Dokument odniesienia: EN 771-3

Wykonanie nadproża

Nadproża z belek L-19 montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Belki należy układać na ścianach z zachowaniem minimalnej głębokości oparscia (zalecane 10-15 cm). Na wyrównanych i wypoziomowanych powierzniach ścian układa się poszczególne belki dla odpowiedniego otworu okiennego lub drzwiowego. Belki układa się na zaprawie cementowej. Po ułożeniu belek należy w nadprożu od strony zewnętrznej muru ułożyć ocieplenie ze styropianu oraz jeśli to konieczne ułożyć dodatkowe zbrojenie zgodnie z projektem. Następnie wypełnia się wewnętrzną część nadproża betonem B25.

Oblicowanie  wewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po wykonaniu wieńca i ułożeniu stropu. Przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę L-19 obciążoną bezpośrednio stropem, należy podstęplować. Belki nadprożowe dla otworów w ścianach wewnętrznych nie wymagają dodatkowych podpór montażowych.