+48 33 865 25 02biuro@olbet.plŁĘKAWICA            505 759 333 miedzyrzecze@olbet.pl MIĘDZYRZECZE DOLNE

Płyty drogowe

Home / Oferta / Płyty drogowe

Betonowe płyty drogowe

Płyt drogowe przeznaczone są do utwardzania nawierzchni dróg oraz placów. Wyrób służy przede wszystkim do budowy nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów ciężarowych.

Cechy wyrobu

Stabilne wymiary
Szybki montaż
Duża wytrzymałość

Zastosowanie

Betonowe płyty drogowe można stosować jako element nawierzchniowe w budownictwie drogowym, a w szczególności przy budowie:

Dróg dojazdowych do miejsca budowy
Placów magazynowych, manewrowych
Budowie innych obiektów takich jak mury oporowe, przejazdy

Wytrzymałość potencjalna na ściskanie: >=25,0 N/mm^2 (MPa)
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Wymiary: 300x150x15 cm
Masa: 1660 kg
Powierzchnia: 4,5 m^2
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE.
Dokument odniesienia: PN-EN 13369:2018-05 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

Wykonanie nawierzchni

Płyty drogowe należy układać w następujący sposób:

  1. Grunt powinien spełniać wymagania grupy nośności gruntu G1. Jeżeli grunt nie spełnia takich parametrów należy go przystosować do w/w wymagań.
  2. Należy wykonać podbudowę zgodnie z założonymi obciążeniami uwzględniając parametry gruntu. Zaleca się wykonanie podbudowy z warstwy kruszywa 0/32 o grubości min 20 cm.
  3. Powierzchnię podbudowy należy pokryć niezagęszczoną warstwą wyrównawcza z piasku lub podsypki cementowo-piaskowej o grubości min 3 cm.
  4. Płyty należy układać w sposób zapewniający przyleganie całej powierzchni kładzenia płyty do warstwy wyrównawczej. Należy pamiętać o konieczności zastosowania pionowych szczelin dylatacyjnych pomiędzy płytami o grubości 1-1,5 cm.
  5. Po ułożeniu płyt należy wypełnić szczeliny dylatacyjne zamułką 0/8 oraz piaskiem.

Transport i magazynowanie

Płyty należy składować na utwardzonych nawierzchniach:

  • o nachyleniu do 1 %
  • maksymalnie do 10 płyt w stosie
  • stosując przekładki drewniane jedna nad drugą

Płyty należy podnosić pojedynczo za pomocą:

  • trawersów z zawiesiami 4-hakowymi
  • zawiesiami 4-hakowymi o długości min 3 m.