+48 33 865 25 02biuro@olbet.plŁĘKAWICA            505 759 333 miedzyrzecze@olbet.pl MIĘDZYRZECZE DOLNE

Stal zbrojeniowa

Home / Oferta / Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa Bielsko-Biała, Żywiec, stal Bielsko

Stal zbrojeniowa jest jednym z podstawowych materiałów budowlanych stosowanym we współczesnym budownictwie. Najczęściej wykorzystuje się ją łącznie z betonem do wykonywania żelbetowych elementów budynków i budowli  takich jak np. stropy, belki, podciągi, nadproża, ściany, wieńce. Stosowana jest w celu zwiększenia wytrzymałości na zginanie poszczególnych ustrojów budynków czy budowli. Taka stal występuje w postaci prętów prostych, kręgów, siatek czy cięgien do sprężania. Firma OLBET jest dystrybutorem stali zbrojeniowej w prętach na terenie Żywca, Bielska – Białej, Szczyrku czy Kęt. Oferujemy stal z transportem do klienta.

Klasy oraz gatunki stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniową dzieli się według jej klasy i gatunku. Podział ten nie jest jednorodny jeżeli chodzi o poszczególne normy. Stal zbrojeniową powinno klasyfikować się według obowiązującej normy europejskiej PN-EN 1992-1-1:2008 ale wciąż stosuje się podział według „starej” normy polskiej PN-B-03264:2002. Porównując oznaczenia stali z projektu oraz oferty hurtowni można spotkać się z obiema klasyfikacjami. W takim przypadku należy porównać jej parametry. Przy doborze warto wziąć pod uwagę że wszystkie gatunki stali według normy europejskiej PN-EN1992-1-1:2008 posiadają wytrzymałość oraz ciągliwość odpowiadającą najwyższej klasie A-III N według „starej” normy. W związku z tym jeżeli w wymaganiach podano klasę stali zbrojeniowej według „starej” normy to każda stal zbrojeniowa klasyfikowana według „nowej” normy będzie odpowiednia.

Norma PN-B-03264:2002 podaje pięć klas stali zbrojeniowej A-0, A-I, A-II, A-III, A-IIIN gdzie kryterium są takie parametry jak charakterystyczne odkształcenie przy maksymalnej sile oraz granicę plastyczności fyk​ i charakterystyczną wytrzymałość na rozciąganie ftk. Poszczególne klasy charakteryzują się różnym użebrowaniem i tak stal zbrojeniowa klasy A-0 I A-I obejmuje pręty gładkie a A-II do A-III N pręty z żebrami przy czym układ żeber jest charakterystyczny dla danej klasy i zapewnia określoną przyczepność do betonu. Do każdej klasy przyporządkowany jest odpowiedni gatunek stali zbrojeniowej składający się z oznaczenia literowego oraz liczbowego np. 20G2Y-b, 25G2S, 34GS, RB400W

Norma PN-EN 1992-1-1:2008 przewiduje wyłącznie podział na klasy stali zbrojeniowej oraz nakazuje określenie specyficznych właściwości stali jak przeznaczenie, granica plastyczności, spawalność. Często można spotkać stal z oznaczeniem B500SP B-stal przeznaczona do zastosowania w budownictwie, 500-granica plastyczności S-spajalna, P- o podwyższonej ciągliwości. Wyróżnia się trzy klasy A, B i C w zależności od wytrzymałości na rozciaganie. Układ użebrowania nie ma tutaj znaczenia tak jak w polskiej normie, bierze się jedynie pod uwagę tzw. wskaźnik użebrowania.

Waga stali zbrojeniowej

Przy obliczaniu ilość potrzebnej stali zbrojeniowej przydatne są informacje na temat masy stali o różnych średnicach w przeliczeniu na mb. Poniżej przedstawiono Państwu tabelę ułatwiającą obliczenie ilość potrzebnej stali.

Cięcie i transport stali zbrojeniowej

Hurtownia stali zbrojeniowej OLBET posiada w sprzedaży stal zbrojeniową w prętach 6 i 12 m.. Oferujemy Państwu usługę cięcia prętów prostych na mniejsze odcinki pod indywidualne zamówienie. Posiadamy własny transport dłużycą samowyładowczą. Dzięki dużym stanom magazynowym jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu stal na terenie Żywca, Szczyrku, Bielska czy Kęt nawet w dniu zamówienia. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Cena stali zbrojeniowej

Pod względem technicznym ceny stali zbrojeniowej uzależnione są przede wszystkim od klasy, gatunku oraz średnicy stali zbrojeniowej. Im lepsza klasa i gatunek oraz mniejsza średnica tym wyższa cena stali zbrojeniowej. W celu uzyskania informacji na temat aktualnych cen stali zbrojeniowej zachęcamy kontaktu z naszą Firmą.

Gdzie stosuje się stal zbrojeniową

Jak wspomniano wyżej stal zbrojeniowa stosowana jest łącznie z betonem tworząc kompozyt – tzw. żelbet. Beton i stal posiadają pewne uzupełniające się właściwości. Beton jest materiałem kruchym charakteryzującym się dobrą wytrzymałością na ściskanie ale słabą odpornością na rozciąganie. Stal natomiast jest materiałem sprężystym posiadającym dobrą wytrzymałość na rozciąganie. Połączenie tych dwóch materiałów tworzy kompozyt z którego można tworzyć elementy odporne na rozciąganie, ściskanie oraz zginanie. Stal zbrojeniową stosuje się w takich ustrojach jak słupy, mury oporowe, podciągi, stropy, wieńce, nadproża, balkony i innych gdzie występują obciążenia zginające i rozciągające uniemożliwiające racjonalne użycie betonu niezbrojonego. Specyficznym zastosowaniem zbrojenia są posadzki przemysłowe narażone na obciążania wymagające zastosowanie zbrojenia rozproszonego w postaci włókien stalowych.