+48 33 865 25 02biuro@olbet.plŁĘKAWICA            505 759 333 miedzyrzecze@olbet.pl MIĘDZYRZECZE DOLNE

Płyty ażurowe jomb

Home / Płyty ażurowe jomb

Betonowe płyty ażurowe JOMB

Płyt YOMB przeznaczone są do utwardzania nawierzchni dróg oraz placów. Wyrób może służyć  do budowy nawierzchni, w szczególności podjazdów dróg parkingów czy wykonywania zabezpieczeń powierzchni skarp. Płyta jomb posiada otwory które zwiększają wchłanianie wody do gruntu oraz umożliwiają zastosowanie wypełniacza w postaci kruszyw czy trawy.

Cechy wyrobu

Stabilne wymiary
Szybki montaż
Estetyka

Zastosowanie

Betonowe płyty JOMB nazywane również YOMB JUMBO IOMB można stosować jako element nawierzchniowe w budownictwie drogowym, a w szczególności przy budowie:

Dróg tymczasowych
Parkingów
Skarp, rowów, zboczy

Wytrzymałość potencjalna na zginanie: Klasa 3 (U)
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Wymiary: 100x75x12,5 cm
Masa: 162 kg
Powierzchnia: 0,75 m^2
Ilość na palecie: 8szt/paleta
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE.
Dokument odniesienia: PN-EN 1339:2005 + AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań

Wykonanie nawierzchni

Płyty drogowe należy układać w następujący sposób:

  1. Grunt powinien spełniać wymagania grupy nośności gruntu G1. Jeżeli grunt nie spełnia takich parametrów należy go przystosować do w/w wymagań.
  2. Należy wykonać podbudowę zgodnie z założonymi obciążeniami uwzględniając parametry gruntu. Zaleca się wykonanie podbudowy z warstwy kruszywa 0/32 o grubości min 20 cm.
  3. Powierzchnię podbudowy należy pokryć niezagęszczoną warstwą wyrównawcza z piasku lub podsypki cementowo-piaskowej o grubości min 3 cm.
  4. Płyty należy układać w sposób zapewniający przyleganie całej powierzchni kładzenia płyty do warstwy wyrównawczej. Należy pamiętać o konieczności zastosowania pionowych szczelin dylatacyjnych pomiędzy płytami o grubości 1-1,5 cm.
  5. Po ułożeniu płyt należy wypełnić szczeliny dylatacyjne zamułką 0/8 oraz piaskiem.

Transport i magazynowanie

Płyty należy składować na utwardzonych nawierzchniach:

  • o nachyleniu do 1 %
  • maksymalnie do 2 palet w stosie
  • do 8 płyt jomb na palecie

Płyty należy podnosić pojedynczo za pomocą:

  • zawiesi 2 hakowych za pręty zatopione w betonie
  • zaciskowych chwytaków do płyt jomb